Név Munkakör Végzettség Képesítés Tanított tantárgyak Megjegyzés Email
Bádonyi Kinga tanár egyetem, főiskola vizuális és környezetkultúra szakos középiskolai tanár vizuális kultúra – felső tagozat formatervező művész, közoktatási vezető
Bakay-Szép Lenke tanár egyetem földrajz-történelem, közgazdaságtan és vállalkozói ismeretek szakos tanár földrajz – felső tagozat tanulószoba Email
Bándi József karbantartó szakközépiskolai érettségi
Bándiné Tasnádi Ágnes iskolatitkár felsőfokú munkaügyi ügyintéző felsőfokú munkaügyi ügyintéző
Barbócz Tímea tanító főiskola tanító, magyar műveltségterület tanító a 4. a és 4.b napközis nevelője
Bartis Helga iskolapszichológus egyetem okleveles pszichológus és pszichológia szakos tanár fejlesztő munkaközösség-vezető
Bereginé Deák Krisztina tanító, fejlesztőpedagógus főiskola tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület, fejlesztőpedagógus fejlesztőórák, alsó tagozat pedagógus szakvizsga
Biczák Orsolya gyógypedagógus egyetem egyéni és csoportos fejlesztés
Bolba Éva tanár AMI nan szolfézs
Bóta Ágnes tanító egyetem pedagógia szakos tanár tanító, napközi, alsó tagozat 4. b osztályfőnöke
Bötkösné Molnár Éva tanító főiskola tanító tanító, alsó tagozat 2. a osztályfőnöke
Czuppon-Bunkóczy Tünde tanító, tanár főiskola tanító, rajz speciálkollégium, angol műveltségi terület angol, vizuális kultúra, ének-zene alsó és felső tagozat 8. a osztályfőnöke
Csereklyéné Pernyész Éva tanító főiskola tanító tanító, alsó tagozat
Csereklyéné Szente Ildikó tanító, tanár főiskola tanító, matematika szakkolégium tanító, tanár, alsó és felső tagozat 3.a osztályfőnöke, alsós munkaközösség-vezető
Daru Katalin gyógypedagógus egyetem logopédus SNI-s és BTMN-es tanulók ellátása
Dr. Borné Haluska Mariann tanár egyetem testnevelés szakos tanár 6. a osztályfőnöke
Éliás-Szalay Ágnes tanár AMI egyetem mélyhegedűtanár, fejlesztőpedagógus (gyógypedagógus) hegedű, kamarazene, egyéni és csoportos fejlesztés GYED
Fábián Csaba tanár egyetem biológia-kémia szakos tanár természetismeret, kémia, biológia, felső tagozat 5.a osztályfőnöke, reál munkaközösség-vezető
Farkasné Szabó Jutka tanító főiskola tanító, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus tanító, napközi, alsó tagozat 2.a osztály napközis nevelője
Ferbert Csenge tanár egyetem testnevelés szakos tanár testnevelés, sportkörök, alsó és felső tagozat tanulószoba
Fördős Ildikó tanár AMI nan fuvolatanár
Füzesséryné Bogár Szilvia tanár AMI főiskola tánctanár néptánctanár AMI titkár (Szigetmonostori telephelyen)
Gellért Gabriella tanár AMI főiskola gitártanár GYES-en van tartósan távol
Gratzl Erika Judit tanár AMI főiskola zeneiskolai zongora-, szolfézs-, és ált. isk. énektanár zongora zeneiskolai tanszakvezető
Grexa Ilona hivatalsegéd nan
Gyarmathy Réka tanár főiskola magyar, ének-zene szakos tanár magyar nyelv és irodalom, ének-zene, dráma, felső tagozat 8. b osztályfőnöke, tanulószoba
Herendi Botond tanár AMI jazz zenész gitártanár gitár
Hock-Lupták Réka tanító főiskola, egyetem tanító természetismeret műveltségterület testnevelés, rajz, napközi, alsó tagozat 1. b osztály napközis nevelője
Horváthné Csörgő Andrea pedagógiai asszisztens OKJ pedagógiai munkatárs (ped. Asszisztens) alsó tagozat (Népház)
Iványi Gáspár tanár AMI főiskola gitártanár gitár, kamarazene zeneiskolai tanszakvezető, szakvizsgázott pedagógus (mentor)
Kecskés Timea tanító főiskola tanító tanító, alsó tagozat 3. b osztályfőnöke
Kissné dr. Czárán Eszter tanító és AMI tanár főiskola, egyetem tanító, hegedűtanár ének- zene, technika, hegedű, szolfézs, kamarazene 3. a osztály napközis nevelője
Kovács László Zoltán tanító főiskola tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségterület tanító, alsó tagozat 4.a osztályfőnöke
Kovács László Zoltánné tanár egyetem matematika-informatika-testnevelés szakos tanár matematika, informatika, felső tagozat 5. b osztályfőnöke
Kovács- Motesiczky Eszter tanító főiskola tanító, szociálpedagógus, jelnyelvi tolmács tanító, alsó tagozat tartósan távol
Kökényné Krafcsik Ibolya tanár AMIzeneiskolai igazgató helyettes főiskola zeneelmélet-, szolfézstanár, karvezető szolfézs, furulya, kórus, művészeti titkár AMI intézményegység-vezető
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros-tanító főiskola tanító, segédkönyvtáros könyvtári órák, napközis nevelő 1. c napközis nevelője, könyvtáros
Kubusné Verhás Virág tanár AMI főiskola fuvolatanár furulya, fuvola, kamarazene, korrepetíció
Kulcsár Máté tanár AMI egyetem gitártanár gitár
Kürtösi Zsolt tanár AMI főiskola zeneiskolai zongoratanár zongora, korrepetíció
Lehoczky Dolli tanár főiskola történelem szakos tanár digitális kultúra, történelem, alsó és felső tagozat 7.a osztályfőnöke, KRÉTA felelős
Lintner Andrea tanár főiskola művelődésszervező és magyar nyelv és irodalom szakos tanár, angol szakos nyelvtanár magyar nyelv és irodalom, angol felső tagozat 7.b osztályfőnöke, humán munkaközösség-vezető
Magyarné Rátóti Katalin tanító főiskola tanító tanító, alsó tagozat
Mákó Miklós tanár AMI főiskola zeneiskolai trombitatanár trombita, furulya
Marton Jánosné portás nan
Matus Klára tanár, általános igazgatóhelyettes egyetem, főiskola magyar-orosz szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár angol, magyar nyelv és irodalom, felső tagozat általános intézményvezető-helyettes
Mészáros Tibor Albert tanár AMI főiskola zeneiskolai hegedűtanár népi hegedű
Nagy Krisztina tanító főiskola tanító napközis nevelő, technika, alsó tagozat 3. b napközis nevelője
Nagy Zoltánné tanító főiskola tanító- szociálpedagógus, fejlesztőpedagógus, mesterpedagógus matematika, ének, napközi, alsó tagozat 1.a osztályfőnöke, közoktatatási vezető pedagógus szakvizsga, szakértő
Oravecz György tanár, AMI főiskola zongoratanár zongora
Papp Julianna Judit tanár egyetem, főiskola magyar-orosz szakos tanár, német nemzetiségi tanító magyar nyelv és irodalom, felső tagozat 6. b osztályfőnöke, tanulószoba
Petrovity Sándor tanár, AMI óraadó gitártanár gitár
Princzné Bérczi Krisztina pedagógiai asszisztens OKJ-s szakoktató népi játék és kismesterségek oktatója kerámia szakkör
Rebe Attila tanár, AMI főiskola, egyetem kürttanár, okleveles fúvószenekari karnagy-művész furulya, trombita, vadászkürt, baritonkürt,korrepetíció, kamarazene
Ritó Angelika tanár, AMI főiskola furulyatanár, oboatanár, kamaraművész furulya, fuvola
Seres Sándorné hivatalsegéd nan
Szabó- Fige Szilvia tanító főiskola tanító tanító, alsó tagozat 1. a napközis nevelője
Szabó Tamásné tanító főiskola tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel tanító, alsó tagozat 1. b osztályfőnöke, napközi 3.b
Szabó Tímea tanító főiskola német nyelv és irodalom-francia nyelv és irodalom szakos tanár tanító, alsó tagozat 2. b osztályfőnöke
Szokóné Pukli Gabriella táncpedagógus (néptánc) főiskola néptánc alsó tagozat
Szűcs Kata Éva tanár egyetem testnevelő tanár, úszóedző testnevelés, sportkörök tanulószoba
Tircsi Zsuzsa tanár, AMI egyetem okleveles ének-zene és szolfézs tanár, hittanár szolfézs
Urbán Márton tanár AMI főiskola tánctanár néptánc
Váczi Hilda gyógypedagógus főiskola gyógypedagógus egyéni és csoportos fejlesztés SNI-s és BTMN-es tanulók ellátása
Vaczó Zoltán József tanár, általános igazgatóhelyettes főiskola tanító drámapedagógia műveltségi területen, angol nyelvi szakkollégiumi képzéssel, református hittanoktató, történelem szakos tanár angol, történelem, felső tagozat 6.b osztályfőnöke,általános intézményvezető-helyettes
Várbíró Kinga Evelin tanár AMI főiskola, egyetem porcelánipari és kerámiaipari ipari formatervező, mesterfokozatú környezeti formatervező fém és zománc
Viplak Katalin tanító, tanár főiskola történelem szakos tanár, tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel tanító, történelem, alsó és felső tagozat 1. c osztályfőnöke
Wegroszta Gyula tanár egyetem művészeti rajz szakos középiskolai tanár technika, etika felső tagozat
Zakar Ágnes tanár, intézményvezető főiskola, egyetem vezetőképző magyar-történelem szakos tanár, mesterpedagógus történelem, felső tagozat intézményvezetö, közoktatatási vezető pedagógus szakvizsga, tanulószoba.