Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI

pollacksuli
  • 2021. Tahitótfalu
  • Kossuth Lajos u. 26.
  • Tel.: 06 26 385 741
  • E-mail: szigetisk@gmail.com
Vissza a hírek oldalra

Tanévnyitó beszéd – 2016. aug. 31, Tahitótfalu

Tisztelt Polgármester úr, önkormányzati képviselők, Egyházak képviselői!

Kedves diákok, szülők, vendégeink!

 

A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola új igazgatójaként szeretettel köszöntöm Tanévnyitó ünnepségünkön iskolánk vendégeit, és titeket, kedves diákok!

Nagy örömmel tölt el, hogy ezt az iskolát vezethetem!Idén júliusban a nevelőtestület, a szülői munkaközösség és az Önkormányzat, valamint a Tankerület támogatását élvezve nyertem meg az igazgatásra kiírt pályázatot.Köszönöm! Ez a támogatottság erőt és biztonságot ad az előttem álló munkához. Az iskola vezetése nem egyszemélyes, hanem csapatmunka!

A Pollack Iskolában kiváló nevelő-testületre találtam, olyan tanítókra, tanárokra, munkatársakra, akiket egy cél vezérel, az, hogy az iskola tanulói rendet, tiszta környezetet, magas színvonalú tudást, művészeti oktatást, erkölcsi nevelést, hazaszeretetet, lokálpatrióta szemléletet, környezetük védelme iránti elkötelezettséget, a szabadidő eltöltéshez színvonalas programokat kapjanak az iskolában. Komolyan vesszük Szent-Györgyi Albert szavait, mi szerint „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája”. Ez a cél vezérli a fenntartásért felelős állami szerveket is, és a mostani tanügy-igazgatási átszervezéseket, a Tankerületek átalakítását is.

Kedves Szülők! Köszönjük, hogy iskolánkat választották gyermekeik számára, ígérjük, nem fognak csalódni, mindent megteszünk diákjaink szellemi, érzelmifejlődéséért. Szakos ellátottságunk teljes körű, sikerült matematikatanításra megnyernünk Takács Gyula Józsefné Végh Éva Máriát, Éva nénit és Fónagy Gábornét, Ági nénit, korábbi igazgatóhelyettesünket, akit visszahívtunk tanítani, ők a szülés előtt álló Maróti Ágnes tanárnő helyére jönnek. Új kollégáink még Bakay-Szép Lenke, aki földrajzot fog tanítani és Várhegyi Mariann, fejlesztő pedagógus.

A gyermekközpontú nevelés, összetartó magas színvonalon tanító tanári kar melletta jó iskolánaksok mindenre van szüksége, melyek közül a legfontosabb a szülői támogatás. A gyerekek életében minden otthon dől el, ezt, mint évtizedek óta tanító tanár és 3 gyerekes édesanya állíthatom. Az iskola erre tud építeni, de a gyermekek személyiségének kialakulása otthon, a családban történik meg, ezt nem pótolhatja senki és semmi sem. Épp ezért fontos, hogy mit hoz otthonról a diák. A szülőkkel való jó viszony, partneri kapcsolat érdekében tartunk fogadóórákat, szülői értekezleteket,nyílt napot és hoztuk létre az iskola honlapját, amelyről könnyen, és gyorsan tudnak majd tájékozódni gyermekeik mindennapjairól, iskolánk életéről, programjainkról. A problémák megbeszélésében mind a két oldalnak nyitottnak, megértőnek, elfogadónak, problémamegoldónak kell lennie: nekünk, iskolai dolgozóknak, és önöknek, szülőknek is! Csak így szolgálhatjuk a gyermekek fejlődését.

Iskolánk életében ez az év a megerősödés éve lesz. Szeretnénk visszaszerezni az iskolánk iránt néha korábban megingott bizalmat, melyet csak kitartó munkával, nyitottsággal lehet elérni. Nyitunk a falu felé azzal is, hogy az iskola közössége a községi rendezvényeken a korábbiakhoz hasonló vagy annál nagyobb aktivitással fog részt venni.

Az idei tanévben fontos célunk megerősíteni informatikai, taneszköz állományunkat, itt számítunk Önökre! Iskolai Alapítványunk támogatásával, rendezvényeinken való részvételükkel sokat tudnak segíteni az iskolának, Tahitótfalu gyermekeinek. A szeptemberi papírgyűjtés, az alapítványi bál, a családi nap és az új, áprilisra tervezett Pollack Gála mind az iskola megmutatkozása mellett az anyagi hátterünk megerősödését is fogják szolgálni. Meghirdetett programjainkon várjuk majd Önöket sok szeretettel!

Kedves Pollackos diákok! A kis elsősökön kívül talán csak egy ember várta jobban a szeptemberi becsöngetést az iskolában, ésez én vagyok. Július óta rendezzük, szépítjük az iskolát, készítjük a tanterveket a jó és szerethető iskolához, de ebben az iskolában gyerekek,Tivagytok a fő szereplők, itt minden értetek van, rólatok szól. Igazán vártam ezt a találkozást, és hiszek abban, hogy szép, tanulásban, programokban, örömökben gazdag évek állnak előttünk, melyek erőt adnak majd, hogy a problémákat is könnyebben tudjuk elviselni, megoldani. Már az első tanítási napokon igyekezni fogok végiglátogatni mindnyájatokat.

A megerősödés éve az iskolai rend erősödését is jelenti majd. Rendetlen, átláthatatlan iskolában nem lehet tanulni és tanítani sem. Ez a rend jelenti a környezetünkre való figyelést, és egymás tiszteletét is. E célból a házirendbe már elfogadott a nevelő-testület olyan módosításokat, melyek a nagyobb iskolai fegyelmet követelik meg, és a rendetlenségnek, rombolásnak szabnak gátat. Reméljük, hogy a szülői munkaközösségben és a Diákönkormányzatban is támogatásra találnak majd mindezek a változtatások. Az iskolát, melyben sokszor 8 vagy annál több órát is eltöltünk naponta, ténylegesen a második otthonunknak kell tekintenünk. Mi, a nevelő-testület nem várunk mást tőletek, gyerekek, csak azt, hogy úgy bánjatok az itteni eszközökkel, bútorokkal, tárgyakkal, mint aztaz otthoniakkal teszitek! Vigyáznunk kell egymásra és értékeinkre, vigyáznunk kell az iskolára!

Kedves Elsősök! Örülünk nektek, vártuk ezt a napot! Tanító nénitek és tanító bácsitok bevezet majd Benneteket az olvasás rejtelmeibe, a számolás világába, sok újat fogtok tanulni, csupa érdekes dolog vár rátok itt az iskolában! Isten hozott Benneteket és Szüleiteket a Pollackban! Most már ti is ehhez a nagy családhoz tartoztok.

Kedves Vendégeink! Szeretnék beszámolni a július óta megvalósult fejlesztésekről, és köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik a segítségemre voltak a sikeres tanévkezdés megvalósulásában.

Javítások, felújítások terén tantermek kifestése, az aula rendezése, táblák festése, asztalos munkák, a projektor beszerelése, az udvaron javítási munkák, homlokzatfestés, falrepedések javítása, vizesblokkok felújítása, ablakjavítások, ajtójavítások, riasztórendszer-, fűtés felülvizsgálata, kertrendezés, és sok más felújítási, javítási munkák zajlottak. KÖSZÖNET az önkormányzatnak, Szabados-Molnár István, falugondoknak ésPatay Zsuzsának, Csorba Andrásnak és a festőknek!

Tiszta, rendezett iskola várja diákjainkat, Percze Attilánénak (Áginak), Marton Jánosnénak (Icának) és Bozóki Sándornénak (Terinek) köszönhetően!

A szervezésben köszönöm Bándiné Tasnádi Ágnes iskolatitkár és Bándi Gergely közfoglalkoztatott hathatós segítségét!

Iskolánknak megszületett az új honlapja, melyen az információkat folyamatosan töltjük fel, Stump Péternek és Vaczó Zoltánnak köszönhetően! Köszönet G Szalai Istvánnak a rendszergazda szerep betöltéséért! A tanévnyitó ünnepély megszervezését, lebonyolítását köszönjük Gyarmathy Réka tanárnőnek, Nagy Zitának és Szecsei Lászlónak!

Köszönöm Kollégáimnak a tanév kezdetéért kifejtett munkáját! A Zeneiskola nélkülözhetetlen segítségét, feladatokhoz való hozzáállását!

Az iskolánkba ellátogató Verebélyi Ákos, Váci tankerületi igazgató elmondta a legfontosabb változásokat a nevelő-testületnek, és azt a jó hírt, hogy az iskola megkaphatja a Tankerülettől azt a hordozható zongorát, amit kért.

Tisztelt Egybegyűltek! Engedjék meg, hogy végezetül megköszönjem 3 embernek a tanévkezdéshez nélkülözhetetlen segítségét!

Dr. Sajtos Sándor, Polgármesternek, aki minden iskolát érintő javítási, felújítási munkában mellénk állt, támogatta az iskolát, most és korábban is, segítette a honlap megszületését, nyitott problémáink megoldása iránt!

Fónagy Gáborné, tanárnő az órarend készítésében nyújtott segítségéért, iskolánk támogatásáért, köszönjük, hogy első szóra mellénk állt!

Matus Klára, igazgatóhelyettesem, jobb kezem, az iskola ügyeinek legfőbb előrevivője évek óta, azévkezdéshez nyújtott tudása, segítsége most is nélkülözhetetlen volt!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 

picpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpic pic pic pic