Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI

pollacksuli
  • 2021. Tahitótfalu
  • Kossuth Lajos u. 26.
  • Tel.: 06 26 385 741
  • E-mail: szigetisk@gmail.com
Vissza a hírek oldalra

Aradi vértanúkra emlékezés az iskola udvarán

Október 6-án megemlékeztünk az 1849-ben Aradon kivégzett szabadságharcot vezető tábornokokról. Elénekeltük közösen a Kossuth nótát kiegészítve a vértanúk neveivel : "Leiningen gróf, Damjanich János, Láhner, Lázár, Peoltenberg, Kiss, Aulich, Knezich, Nagysándor, Schweidel, Török, Dessewffy, gróf Vécsey, Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!"

Princzné Bérczi Kriszta néni és Wegroszta Gyula bácsi kiállítást rendeztek a tábornokok búcsúleveleiből, ezekből felolvastunk részleteket, például gróf Batthyány Lajos első felelős miniszterelnök feleségéhez írt búcsúleveléből:

"A gyermekeket áldd meg és csókold meg az én nevemben, ne szégyelljék, nem kell szégyellniük atyjukat az én halálomnak a gyalázata előbb vagy utóbb azokra hull vissza, akik engem igazságtalanul és hálátlanul meggyilkoltak."  

Megható szép megemlékezés volt. 13 mécses égett és a Pesten kivégzett miniszterelnök emlékére egy örökmécses.

Köszönöm a 8.b osztály diákjainak a segítséget, fegyelmezett részvétet! Köszönöm Gál Sándornak a hangosítást!

Zakar Ágnes történelemtanár

aradi vértanúk levelek

KOSSUTH nóta az ARADI VÉRTANÚKKAL

Youtube videó

picpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpic pic pic pic