Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI

pollacksuli
  • 2021. Tahitótfalu
  • Kossuth Lajos u. 26.
  • Tel.: 06 26 385 741
  • E-mail: szigetisk@gmail.com
Vissza a hírek oldalra

Idegennyelvi kompetencia fejlesztése Tahitótfalun

GALÉRIA: Illusztráció, a korábban készített képeken az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése látható, mely  iskolánkban csoportbontással,emelt óraszámmal, külföldi vendégekkel speciális órák szervezésével, versenyekre-, nyelvvizsgára készüléssel valósul meg.(iskolavezetés)

Mintegy 30 évvel ezelőtt kezdődött az az innováció, amelynek akkoriban Magyarországon semmilyen követhető mintája nem volt. Célul tűztük ki ugyanis, hogy kiemelten fogunk foglalkozni a tehetséges tanulókkal, és bevezetjük az angol nyelv emelt szintű oktatását, kezdetben a kötelező német mellett választott nyelvként heti 5 órában. Néhány évvel később további előrelépés történt. Elismerve a jogos szülői igényeket, tantestületi értekezleten szavaztunk arról, hogy az angol lesz a kötelező idegen nyelv, amelyet haladó és középhaladó csoportokban oktatunk heti 3, illetve heti 5 órában. A német nyelv a választható tárgy kategóriába került, hiszen a Dunakanyar fontos turisztikai régió, így az idegennyelvtudás ezen a környéken különösen fontos.

       A kezdetektől hangsúlyt tettünk arra, hogy a gyerekeink sikeres nyelvhasználók legyenek, szerezzenek ismereteket más népek kultúrájáról, legyenek nyitottak más országokban élők felé, és a megszerzett ismereteket tudják igényes, eredeti formában tálalni. Ez a szemlélet folyamatosan jelen van a pedagógiai gyakorlatunkban. Időről időre vendégül látunk külföldieket, akik részt vesznek az angolórákon, beszélgetnek a diákokkal, előadást tartanak nekik, és a saját életükről mesélnek. Ezek azok az alkalmak, amelyek egész életre szóló élményt jelentenek tanárnak, tanulónak egyaránt.

       A kezdetektől arra ösztönözzük a gyerekeket, hogy induljanak versenyeken, szerezzenek nyelvvizsgát, és a továbbtanulási terveikben kiemelten szerepeljen a megszerzett idegen nyelv ismerete. A visszajelzések alapján bátran állíthatjuk, hogy a környék iskolái között szereztünk némi hírnevet ezen a területen. Az elmúlt 15 évben 101 tanulónk tett sikeres, államilag elismert ’C’ típusú nyelvvizsgát angol nyelvből alap-, illetve középfokon. Ez a megmérettetés különbözik azoktól a kihívásoktól, amelyekkel napi szinten kell megküzdeniük. Iskolán kívüli közegben, zömmel felnőttek közt kell véleményt nyilvánítaniuk olyan témákban, amelyek szokatlanok a számukra. Ezért a sikeres vizsgázók személyisége sokat érik, gazdagodik ebben az időszakban. Számtalan versenyen is indulunk, és hozunk el szép eredményt országos versenyen is.

       Változatos tanulói munkaformákban zajlanak az órák, amikor egyéni, páros és csoportos munkában dolgoznak, gyakran végeznek projektmunkát, és differenciáltan foglalkozunk velük. Elsődleges célunk, hogy nyugodt, kiszámítható, kiegyensúlyozott, oldott atmoszférát teremtsünk a tanórán, ahol lehet hibázni is, és lehet az embernek rossz napja is. Ezzel a pedagógiai hozzáállással diákjaink kreatív képességei ki tudnak bontakozni.

       Ez a tanév is úgy indult, mint az előzőek, de az már látszik, hogy nem úgy fog végződni. 2019 szeptemberétől két tanuló középfokú nyelvvizsgára készült, hatan pedig alapfokúra. Elindultak a differenciált felkészítő órák, de a vizsga előtt 3 héttel a felkészülés félbeszakadt. Sajnos a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet miatt a vizsgákat törölték, illetve bizonytalan időre halasztották. Rendkívüli megoldásokat tett szükségessé a digitális tanrend. Videós órák készültek, hogy a tananyag átadása tovább tudjon folytatódni, ha nem is olyan hatékonyan, mint tanórai keretben.

Az országos, minden tárgyból évente megrendezésre kerülő TITOK 6 fordulós levelezős versenyt sikerült megmenteni egyedül.  A 6. osztály haladó angolos csoportja 2. helyezést ért el 99,8%-kal, a hetedikes haladó csoport 3. lett 99,6 %-kal, a nyolcadikosok pedig 6. helyezést szereztek 98,4 %-kal az országos nyelvi levelező versenyen.  A nyelvvizsga megszerzése diákjaink számára nagy valószínűséggel életük egy későbbi szakában fog megtörténni.

                                                                                                                                                     Lintner Andrea

a tahitótfalui általános iskola nyelvtanára

picpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpic pic pic pic