Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI

pollacksuli
  • 2021. Tahitótfalu
  • Kossuth Lajos u. 26.
  • Tel.: 06 26 385 741
  • E-mail: szigetisk@gmail.com
Vissza a hírek oldalra

Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 26.

Kedves Szülők!

Először is, magam és a nevelő-testület nevében, szeretném megköszönni Önöknek együttműködésüket, azt, hogy gyermekeik tanulmányi előmenetelét ilyen aktívan segítik! Ebben az on-line tanulásban az Önök pozitív hozzáállása nélkülözhetetlen!
 

Most nagyon fontos a türelem, egymás megértése, hiszen MINDENKI JÓT akar, pedagógus, szülő egyaránt. Kollégáimmal rengeteget dolgozunk azon, hogy a tanítás-tanulás eredményes legyen, gyermekeik megfelelő minőségű és mennyiségű tudáshoz jussanak.

Az iskola nevelő-testületével, vezető testületével a tavaszi szünet után néhány alapelvet fektettünk le a digitális oktatással kapcsolatban, melyeket most megosztok Önökkel.
Célunk a minél gördülékenyebb előrehaladás az on-line tanulásban.
Ehhez figyelembe vettük
 az osztályok SZMK - szülői képviselőinek véleményét (majdnem minden osztály képviselője leírta véleményét, javaslatát)
 a nevelő-testület tapasztalatát
 az iskolai vezetőség állásfoglalását
 fenntartónk, a Váci Tankerületi Központ kéréseit, utasításait

Az SZMK - szülői fórum az eltelt 1 hónap on-line tanítás kapcsán számos pozitív tapasztalat mellett a következő pontokban foglalta össze a legfontosabb javítandó területeket:
 egy fórumon menjenek a tananyagok
 a tanulótól beérkezett anyag után legyen visszajelzés a tanártól a gyereknek
 a feladatról szóló tanári utasítások legyenek egyértelműek
 minél több alkalommal legyen személyes kapcsolat tanár és tanuló között on-line órákkal, videóórákkal
 a gyerekek lelki biztatása valósuljon meg
 a fejlesztendő tanulók segítése valósuljon meg


Mindezeket és a saját tapasztalatainkat, fenntartónk elvárásait figyelembe véve a következő alapelveket szeretnénk lefektetni a digitális oktatással kapcsolatban, melyekben kérjük a kedves Szülők együttműködését, megértését:

1. Az Office 365 az a fórum, ahol a tananyagok küldése tanár és diák között megvalósul, ezért az ehhez csatlakozás kötelező. Eddig tizenöt családot segítettünk informatikai eszközzel, további informatikai eszközigényeket (tablet, laptop) is ki tudunk elégíteni, ha szükséges, illetve lehet papír alapon is kérni a tananyagot. Informatikai segítséget továbbra is Éliás-Szalay István tanár úrtól tudnak kérni a 06-30-328-7084 telefonszámon http://www.pollackmihalyiskola.hu/cikk?id=215
2. A Kréta felület az adminisztráció és a napló felület marad ezután is. Ezen a felületen már kizárólag a néptánc 1., 2., 3. osztályoknak érkeznek a feladatok.
3. A zeneiskolai órák a megbeszélt, eddigiek során bevált módon, fórumokon folytatódnak ezután is.
4. A tananyagok minőségét és mennyiségét a digitális oktatás központi elvárásaihoz és a tananyag ebben a különleges helyzetben elvárható haladáshoz igazítjuk (normál, kezelhető mennyiség)
5. Igyekszünk a Teams-ben még több on-line, videó órákat tartani, hogy legyen személyes kapcsolat a tanulókkal.
6. A tavaszi szünetig beérkezett anyagokat értékeljük, érdemjeggyel látjuk el. A jövő tiszta lappal indul. Értékelés előtt az esetleges hiányok pótlására a tanulót, szülőt telefonos vagy Teams üzenetben kérjük.

Mi tanárok is kérünk jelzést abban az esetben, ha a kiadott feladat valamilyen oknál fogva késik. Ez lehetőség szerint a határidő letelte előtt történjen meg. Technikai jellegű probléma esetén keressék Éliás-Szalay Istvánt (akár az Office365 számítógépre való telepítése ügyében is).
7. Az iskolapszichológus, Bartis Helga, a szociális-munkás Bognár Réka egyéni megsegítésben ezután is kereshetőek lesznek. Elérhetőségük: helga.bartis@gmail.com buboreka@gmail.com
8. Bevezetjük az egyéni mentorálást a fejlesztésre szoruló gyerekeknél. A mentorálás lehet alkalmi, és lehet rendszeres is. Első körben hívhatják egyéni segítés egyeztetésért a következő számot 06-30-328-7084. Teams hívással vagy e-mailen felvehetik a kapcsolatot Éliás-Szalay Ágnes fejlesztő
tanárnővel iciripiciripattogatottkukorica@gmail.com vagy Polyák Klára fejlesztő tanárnővel a alcyklara@freemail.hu email címeken.
9. A mi kérésünk a Szülők felé: segítsék, támogassák gyermekeiket abban, hogy iskolai napirendjük valósulhasson meg (NEM szüneti pihenő idő van) - délelőtt, kora délután (8.00-13.30-ig) tanórák, tanórai feladatok elvégzése történjen meg (akár órarend szerint is), majd a különórák, elmaradt házi feladatok írása. Késő délutánra, estére lehet pihenőidő, játék. Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy azok a tanulók birkóztak meg könnyebben a digitális tanulás első szakaszával, akiknél napirend szerűen zajlott a tanfeladatok ellátása.
Vigyázzunk egymásra!
Bármilyen kéréssel-kérdéssel kapcsolatban állunk rendelkezésükre ezután is.
Türelmüket, megértésüket köszönjük!
A nevelő-testület nevében:
Tahitótfalu, 2020. 04. 18.

Zakar Ágnes
intézményvezető
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 26.
06/20-9676820

picpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpic pic pic pic