Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI

pollacksuli
  • 2021. Tahitótfalu
  • Kossuth Lajos u. 26.
  • Tel.: 06 26 385 741
  • E-mail: szigetisk@gmail.com
Vissza a hírek oldalra

A XXV. Fábián Zoltán mese- és prózamondó verseny

Galéria 1, 2, 3, 4, googledrive(összes, eredeti kép)

DanubiaTV adása

Fábián Mária köszönetnyilvánítása

A XXV. Fábián Zoltán mese- és prózamondó versenyt idén a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola rendezte 2020. január 31-én.

A versenyt minden évben Fábián Zoltán születésnapja, január 30-hoz közeli hétvégén tartjuk. Így van ez ebben az évben is.

Külön öröm, hogy Fábián Mária, az író testvére is vendégünk volt a neves 9 tagú zsűri mellett. A zsűri elnöke Dr. Havas Judit, irodalomtörténész, előadóművész, a Fábián Zoltán Alapítvány elnöke volt. További zsűritagok:

Szabó Tünde színművész, Tahitótfalu

Hetey László színművész, Tahitótfalu

Póka Éva színművész, Leányfalu

Bedő Szilvia könyvtáros,Ravasz László Könyvtár Leányfalu

Béres Gabriella művelődésszervező, Tahitótfalu

Budai Tünde színművész, Szigetmonostor

Szarvas Rita magyar szakos mesterpedagógus, Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium

Juhász Zoltán magyar-történelem szakos hallgató, ELTE

Ahogy ez a 25-es szám is jelzi, immáron nagy hagyománya van ennek a versenynek a Dunakanyarban. Mi is már ötödjére rendeztük meg. Nagyon örültünk az érdeklődésnek, hogy ennyi irodalomszerető diák jelentkezett az idén is. A környékbeli iskolák: a dunabogdányi, a visegrádi, a kisoroszi, a szigetmonostori és a tahitótfalui és a leányfalui diákok jelentkeztek a versenyre.

A tanulók 3 kategóriában versenyeztek, a versenyfelhívás a következő volt:

  1. kategória

3-4. osztályosok: magyar népmese vagy magyar író meséjének elmondása legfeljebb 5 perc terjedelemben betartva a mesélés sajátosságait

  1. kategória

5-6. osztályosok: magyar népmese vagy színvonalas magyar szépirodalmi alkotás szöveghű elmondása legfeljebb 7-8 percben

  1. kategória

7-8. osztályosok: a második kategória feltételein túl a zsűri által kiválasztott szöveg felolvasása

Ez a verseny Fábián Zoltán író nevét viseli. De ki is volt ő? Hogyan kötődik a Dunakanyarhoz?

Székelyhídi Ferenc 4 évvel ezelőtt született írását szeretném idézni:

„Fábián Zoltán (Nyíregyháza1926január 30. – Szentendre1983május 2.József Attila-díjas magyar író.
Fábián Zoltán első írásai 1950-től jelentek meg a Csillag, az Irodalmi Újság hasábjain. Első novelláskötetének címe: Utak (1952), melyet a „Hegedűszó” és az „Íme, Európa” követte.   Ez utóbbiban, elbeszélésein kívül, az úti élmények is helyet kaptak. Az 1958-as megjelenését követően a kötet zúzdába kerül. Az elbeszéléseket kisregények: „Három kiáltás” (1961), „Ítélet” követték, majd egy újabb novelláskötet, a „Déltől hajnalig” (1965). A címadó elbeszélésből film készült. De ahogy az értetlenség kísérte az írót, úgy a filmmel sem volt nagyobb szerencséje. Két hét után – külföldi tiltakozásra levették a műsorról.                                                                                   Talán ezért is került előtérbe Fábián Zoltán, a közéleti ember, aki járta az országot, intézte az írók ügyes-bajos dolgait (ha kellett lakáshelyzetükön javított), segédkezett irodalmi folyóiratok megszületésénél (Békéscsabán: Új Auróra; a gyerekek számára: Kincskereső, stb.), szervezte a tokaji írótábort; létrejött a vásárosnaményi alkotóház, és mint az Írószövetség titkára, az Olvasó Népért mozgalom fő felelőse, mozgatórugója volt.                                                              Novellái, útirajzai mellett születtek tudományos-fantasztikus regények is. (A. F. Bian néven Kulin Györggyel közösen írt: Üzen a nyolcadik bolygó, Az ellentmondások bolygója, Aster.)   Az író mindössze 57 éves volt, amikor 1983. május 2-án Szentendrén a gyalogátkelőhelyen egy eszeveszetten száguldó gépkocsi halálra gázolta. Az ő emlékének ápolására 1994-ben jött létre a nevét viselő alapítvány, hogy tevékenységének szellemiségét megőrizzék az útókornak.  2004-ben a Fábián Zoltán Alapítvány 46 év után újra megjelentette az Íme, Európa című kötetet. Az 1958-as kiadás kiegészül Maróti Istvánnak Fábián Zoltán emlékét felidéző bevezető soraival. Emlékezik Fábián Zoltánra az Olvasó Népért mozgalom, a tokaji írótábor fő szervezőjére, az emberre, aki írói ambícióit is háttérbe szorítva mások segítségére sietve szolgálta a magyar kultúrát.                                                                                                                    Fábián Zoltán 1956. december 6-tól 1957. március 8-ig terjedő időszakban hivatalos körúton járt Európa több fővárosában, hogy papírt szerezzen a könyvkiadás megindításához. A kötet érdekessége, hogy nem egyszerűen az utazás során a városokról szerzett benyomásait, az érintett ország történelmét idézi fel, hanem a „leírás” kiegészül egy-egy novellával is.

….

Drámai írások, víziók. A tapasztaltaktól félti a jövőt, a magyarságot, a hazáját. Megszívelendő gondolatai különösen aktuálisak, Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása után. De bővíthetjük a földrajzi kört az Európán kívüli magyarságra, a megmaradásra, a magyar kultúra fennmaradására. A könyv záró részében dr. Sín Editnek Fábián Zoltánról szóló tanulmányából az „Íme, Európa” könyvről szóló rész olvasható.                                                                                                                                           Ebben a következőket írja:                                                                                                                                         „….A finom lírával, mély gondolatisággal át-meg átszőtt tényközlő –elemző írás sokszínű, sok irányból megközelíthető képet ad Európa egészéről, múltjáról, 1950-es évekbeli jelenéről, képeinek történelemi gyökerekből táplálkozó lelki sajátosságairól, az ebből fakadó művészeti értékeiről, a mindennapi élet apró mozzanataiban tetten érhető nemzeti sajátosságairól. Ez a komplexitás a mű egyik fő erénye.” (1989)

Az elemző írás Fábián Zoltán ma is érvényes megállapításaira is felhívja a figyelmet:

 „Finnországban figyel fel először arra, hogy a technikai fejlődéssel párhuzamosan hogyan silányulnak a kulturális igények, hogyan szorítja ki az erőszakra épülő kalandregény az értékes irodalmat…                                                                                                                                                          Londonban döbben rá, hogy a hagyományok megtagadása gyökértelenséghez, céltalansághoz, pótcélok, pótcselekvések hajhászásához vezet.”

(Székelyhidi Ferenc, nyugalmazott népművelő, a Fábián Zoltán Alapítvány tagja)

 

A verseny után, amíg a zsűri döntött, szeretettel megvendégeltük a diákokat és a felkészítő tanárokat.

A zsűri az első három helyezettet a Fábián Zoltán Alapítvány által felajánlott könyvutalvánnyal díjazta. De senki nem távozott üres kézzel: minden résztvevő kapott egy Vox Humana a Dunakanyarban című könyvet, egy emléklapot és egy tábla csokoládét. A zsűrinek pedig Princzné Bérczi Krisztina pedagógiai asszisztensünk, népi fazekas által készített tányérral, egy kis desszerttel és egy könyvvel köszöntük meg a munkáját.

Gratulálunk a győzteseknek, a helyezetteknek és a felkészítő tanároknak!

3-4. osztály

     

Díj

Név

Iskola/Település

A felkészítő tanár neve:

I.

Szakos Dóra

Kisoroszi

Balogh Dóra

II.

Vágó Imre

Dunabogdány

Bozakovné Szikorszki Ildikó

III.

Marton Szilvia

Tahitótfalu

Csereklyéné Szente Ildikó

Különdíj

Balla Bodza

Kisoroszi

Szárazné Fehér Tímea

Különdíj

Mátyók Maja

Kisoroszi

Balogh Dóra

 

 

5-6. osztály

     

Díj

Név

Iskola/Település

A felkészítő tanár neve:

I.

Müller Bernadett

Visegrád

Jeneiné Vörös Margit

II.

Veres Bence Bálint

Leányfalu

Barcsik- Zoltai Anikó

III.

Szabó Rebeka

Dunabogdány

Veller Gyöngyi

Különdíj

Tóth Hanna

Leányfalu

Hatvani Zsolt

 

 

7-8. osztály

     

Díj

Név

Iskola/Település

A felkészítő tanár neve:

I.

Félegyházi Mátyás

Visegrád

Jeneiné Vörös Margit

II.

Argyelán László

Tahitótfalu

Lintner Andrea

III.

Heim Vivien

Tahitótfalu

Papp Judit

Különdíj

Szász Hanka

Leányfalu

Szabó Judit

 

Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki segített a verseny szervezésében és lebonyolításában.

Matus Klára

igazgatóhelyettes, a verseny koordinátora

 

                                                       

picpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpic pic pic pic