Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI

pollacksuli
  • 2021. Tahitótfalu
  • Kossuth Lajos u. 26.
  • Tel.: 06 26 385 741
  • E-mail: szigetisk@gmail.com
Vissza a hírek oldalra

Pedagógus nap

Galéria 1, 2, 3, 4


Tahitótfalu Önkormányzata és a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola immár harmadik alkalommal rendezte meg a község óvoda-, iskola pedagógusainak, munkatársainak a Pedagógus napot. Az iskola színes versekből, zenei számokból álló műsort készített az összegyűlt közel száz vendégnek, az Önkormányzat finom falatokkal, édességgel kedveskedett a pedagógusoknak.
Csörginé Kemény Ildikó Óvodavezető és Zakar Ágnes iskolaigazgató méltatta a tanévben végzett munkát, és a legkiemelkedőbbek ajándékutalványokat, a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak köszönhetően díszkötéses könyveket vehettek át az intézményvezetőktől.

Az iskolai dicséretben részesült:
Gyermekközpontú nevelőmunkájáért: Balogh Zsolt és Kecskés Tímea tanítók
Iskoláért végzett kiemelkedő munkájáért: Éliás-Szalay István, Gellért Gabriella, Princzné Bérczi Krisztina
Iskoláért végzett kiemelkedő munkájáért, osztályfőnöki tevékenységéért: Gyarmathy Réka és Lehoczky Dolli
Kiemelkedő versenyfelkészítő munkájáért: Kökényné Krafcsik Ibolya, Magyarné Rátóti Kati, Szakács-Urbán Zsófi, Urbanics Marietta, Turóczi Csaba, Viplak Kati
Felvételi előkészítő és kiemelkedő osztályfőnöki munkájáért: Kovács László Zoltánné, Papp Judit Julianna
Nyelvvizsga felkészítő és kiemelkedő osztályfőnöki munkájáért: Lintner Andrea
Kiemelkedő munkájáért: Bádonyi Kinga, Bötkösné Molnár Éva 

Váci Tankerületi Központ dicséretében részesült:
Marosi Ágnes kiváló zenetanári, fejlesztő és tehetséggondozó munkájáért, gyermekközpontú nevelő, fejlesztő tevékenységéért, versenyekre, koncertekre végzett felkészítő munkájáért.
 
Vaczó Zoltán kiváló tanári és osztályfőnöki munkájáért, versenyfelkészítő tevékenységéért az iskoláért végzett segítő tevékenységéért, kiemelkedő munkaközösség vezetői munkájáért

Dr Sajtos Sándor Tahitótfalu Község Polgármestere idén is kiosztotta a képviselő-testület által jóváhagyott legjobb pedagógusoknak járó Tahitótfalu Pedagógusa díjat. 
Idén Bötkös Lászlóné óvónő és Kürtösi Zsolt az iskola zenetanára vehette át a pénzjutalommal, díszoklevéllel, emlékplakettel járó kitüntetést.

Kürtösi Zsolt 

2008-óta, több mint tíz éve erősíti tantestületünket, a zongora tanszakot Kürtösi Zsolt Tanár Úr. 
Szerény, halk modorával következetes szakmaisággal kedveltette meg a zenetanulást sok-sok tanítványával. Gondos odafigyelés és nagy empátia jellemzi tanári munkáját.
Nem is munkát, hanem hivatást kell mondanunk, ha pedagógiai munkájáról beszélünk. 
A legkisebbeket ugyanolyan odaadással tanította, mint idősebb tanítványait.
Nagyszerű kamarazenész. Sok vonós és fúvós tanuló kiváló zongorakísérője.
Az Ő zongorajátéka avatta be őket a zeneértés birodalmába a muzikalitás nem tanítható módján, ami észrevétlenül épül be a zenét tanuló gyermek pszichéjébe.
A türelmes odafigyelés az az eszköz, amelyet egy jó pedagógus, mint Kürtösi Zsolt a leghatékonyabban tud használni a tanulók motiválására. 
Sokoldalúságához tartozik, hogy több hangszeren kiválóan játszik, így lehet tagja a sokszorosan kitüntetett Fonó népzenei együttesnek is.
Azok közé a zenészek közé tartozik, akik biztos szakmai tudással rendelkeznek úgy a klasszikus mint a folkzenében.
Ez, egy ilyen kis tantestületben mint a mi zenetagozatunk, elengedhetetlen feltétel a sokirányú feladatok teljesítésének.
Egyik rendezvényen zongorán kell kísérnie klasszikus darabot, a másikon bőgővel kell hegedűzenekarban játszania, a harmadikon jazz számot zongorázik a felkéréshez igazodva. 
Ritka az ilyen sokoldalú zenész.
Nagy segítség az egész zenetagozatnak hangszerelői tehetsége, melyet igen sokszor kamatoztat a különböző stílusú feladatok ellátásában.
Kiváló kolléga, segítőkész jó barát.
Kívánunk Neki jó egészséget, és sok sok-energiát, hogy a következő generációk is részesülhessenek derűs egyéniségének mosolygós zongora óráiban.

Gratulálunk!
Iskolavezetés

picpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpicpic pic pic pic